• Để được phục vụ Nhanh nhất, Tốt nhất xin mời gọi: 086.268.0908

Rượu Vang nhập khẩu

Vang bịch Almaden Cabernet Sauvignon

Mã sản phẩm: ALM
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Almaden Cabernet Sauvignon

Vang bịch: 5 lít
Loại rượu: Rượu đỏ
Quốc Gia: Rượu Mỹ
Vùng: California
Nhãn: Almaden

- Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://khoruou.net 

086.268.0908
Hệ thống Siêu thị Việt Nam - VinMarts.vn