• Để được phục vụ Nhanh nhất, Tốt nhất xin mời gọi: 086.268.0908
Những điều Havard không dạy bạn

Những điều Havard không dạy bạn

Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân...

  • 0 Bình luận
Tình Yêu Và Lý Trí

Tình Yêu Và Lý Trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống...

  • 0 Bình luận
Bia ca !

Bia ca !

Bia vào lời phải trôi ra Hai ta cùng với bốn...

  • 0 Bình luận
Rượu, bố vợ và quà Tết

Rượu, bố vợ và quà Tết

Kỳ lạ cho đám đàn ông là hễ cứ mở mồm hỏi nhau xem...

  • 0 Bình luận
Rượu ơi !

Rượu ơi !

Khi buồn đối bóng nâng ly Khi vui bè bạn ly bì...

  • 0 Bình luận
Tôi bỏ nhậu rồi !!!

Tôi bỏ nhậu rồi !!!

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi Bờ kè, quán...

  • 0 Bình luận
086.268.0908
Hệ thống Siêu thị Việt Nam - VinMarts.vn