• Để được phục vụ Nhanh nhất, Tốt nhất xin mời gọi: 086.268.0908
Nigori Yuzu Sake Hakutsuru

Rượu Nhật Bản

Nigori Yuzu Sake Hakutsuru

Mã sản phẩm: SAKE_HA
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Rượu sữa Nigori Yuzu Sake Hakutsuru

086.268.0908
Hệ thống Siêu thị Việt Nam - VinMarts.vn