• Để được phục vụ Nhanh nhất, Tốt nhất xin mời gọi: 086.268.0908

Cà phê G8

Mã sản phẩm: CAFE_G8
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

 


TT

Tên hàng, chủng loại Hình ảnh ĐVT Giá bán (VNĐ)
1

 

Cà phê G8

(Số 1)

 

kg 95.000
2

Cà phê G8

(Số 2)

 

kg 125.000
3

Cà phê G8

(Số 3)

 

kg 145.000
4

Cà phê G8

(Số 4)

 

kg 180.000

 

086.268.0908
Hệ thống Siêu thị Việt Nam - VinMarts.vn